Onze Strategische Methode

Activatie

Het activeren van klanten is een gewenste situatie omdat je minder overbodige sales inspanningen hoeft te verrichten. Daarbij kun je meteen het kaf van het koren scheiden en zul je beter weten wat er bij je klanten speelt. Je medewerkers hoeven niet meer te gokken wat ze moeten aanbieden maar de klant komt zelf met de vraag naar jouw product of dienst.

Selectief

Je moet niet overal in je bedrijf willen beginnen, we beginnen met een duidelijke doelgroep, product of dienst. En zullen met een selectie daarvan testen uitvoeren zodat we het gewenste resultaat kunnen monitoren.

Design Thinking Sessie / Intern

Door eerst te focussen op 1 bedrijfsactiviteit of onderdeel kun je eenvoudiger tot de kern komen. Daarom is het goed om met één of meerdere groepen een strategische design thinking sessie te houden. Dit zijn sessies van maximaal 1,5 uur waarin we heel scherp krijgen wat we gezamenlijk willen bereiken. Vooroplopend op dit traject zou een interne scan van de bedrijfsactiviteiten en processen kunnen zijn. Om direct meer praktische diepgang te krijgen.

Implementeren

We gaan de bevindingen analyseren en zoeken een optimale vorm waardoor de acties die we doen ook direct resultaat opleveren wanneer we het breed uitrollen. We zullen dan bij het geselecteerde bedrijfsproces beginnen en gaan dan opschalen naar nieuwe processen. Dit is een traject dat we samen doorlopen en waar uiteindelijk aantoonbare winst uit te halen is.

Voor wie zijn we relevant?

Het gedachtegoed achter klantactivatie is eigenlijk veel breder dan alleen voor B2C bedrijven. Zo kunnen we dit ook zeker toepassen binnen B2B omgevingen en zelfs bij de interne medewerker of in de zorg sector. We hebben ons echter door onze uitgebreide ervaringen in het B2C en B2B speelveld toegespitst op bedrijven die met consumenten te maken hebben. Voor klein- tot grootbedrijf kunnen we het verschil maken.